Axence nVision
Axence nVision. Zrzut ekranowy.

Monitoruj i inwentaryzuj

Parametry routerów, serwerów, switchy i aplikacji jak na dłoni. Zbierz pełne informacje o konfiguracji sprzętu, systemu oraz zainstalowanych programach.

Wszystko o pracownikach

Monitoruj aktywność pracowników oraz pomagaj im rozwiązywać problemy. Uzyskaj zdalny dostęp do stacji roboczych, rejestruj zgłoszenia i rozwiązuj je
w systemie HelpDesk.

Bezpieczeństwo

Zabezpiecz się przed wyciekiem danych. Zarządzaj prawami dostępu do wymiennych nośników danych. Unikaj skutków awarii sprzętu.

Pięć modułów Axence nVision

Inwentaryzacja oprogramowania

 • lista zainstalowanych aplikacji i aktualizacji Windows; lista zakupionych licencji
 • audyt legalności oprogramowania: raporty zgodności posiadanych licencji z zainstalowanym oprogramowaniem
 • wykrywanie aplikacji wg. plików EXE i wpisów rejestru – odporne na „sztuczki” użytkowników
 • często aktualizowana baza wzorców oprogramowania
 • odczyt numerów seryjnych aplikacji Microsoft
 • łatwe wprowadzanie informacji o posiadanych licencjach
 • możliwość audytowania komputerów niepodłączonych do sieci

Inwentaryzacja sprzętu

 • szczegółowe dane dotyczące sprzętu wraz z konfiguracją systemu (informacja S.M.A.R.T., udostępnione zasoby, użytkownicy, komendy startowe i inne)
 • konfigurowalny audyt sprzętu pozwalający np. raportować komputery ze zbyt małym miejscem na dysku systemowym, wolnym procesorem lub niewystarczająca pamięcią
 • szybkie tworzenie raportów ułatwiających planowanie zakupów
  i rozbudowę sprzętu

Dane administracyjne

 • informacje dotyczące infrastruktury IT: numery inwentarzowe, odpowiedzialne osoby, koszty zakupów i serwisowania, dostawcy, daty zakończenia licencji i gwarancji (z powiadamianiem) itp.
 • możliwość definiowania dowolnych typów wyposażenia oraz pól danych
 • dowolne załączniki: skany faktur, fotografie nalepek licencyjnych, dokumenty PDF
 • możliwość importu danych z zewnętrznego źródła

Kody Kreskowe

 • generowanie kodów QR
 • przygotowywanie naklejek inwentaryzacyjnych
 • obsługa najpopularniejszych standardów kodów kreskowych
 • aplikacja dla systemu Android umożliwiająca "Spis z Natury"

Zmiany

 • historia wszystkich zmian w zakresie sprzętu i oprogramowania – również dla komputerów czasowo odłączonych od sieci
 • codzienne skanowanie konfiguracji komputerów oraz oprogramowania
 • skanowanie nie obciąża komputera
 • powiadamianie o zmianach

Raporty i alarmy

 • powiadomienia o zainstalowaniu programu lub zmianie konfiguracji sprzętowej komputera
 • zestawienia konfiguracji sprzętowej i systemowej
 • audyt legalności oprogramownaia - zgodności licencji

 

 • raporty zawsze aktualne – agenty przesyłają automatycznie informacje o zmianach
 • raporty audytowe dla całej sieci i oddziałów

Trusted by: Nestle, Puma, Siemens, NBC Universal, U.S. Air Force, YMCA

Copyright © 2005-2014 Axence. Polityka prywatności.